Svarvar

Kia 250

Svarv med drivna verktyg och dubb
Max svarvdiameter 350
Max svarvlängd 700mm

Kia 210

Svarv med drivna verktyg och y axel
Subspindel och Kortstångsmagasin
Max stångdiameter 65 mm

Kia 150

Svarv med drivna verktyg och y axel
Subspindel ock kortstångsmagasin
Max stångdiameter 42 mm